Date personale si cookie-uri

POLITICA G.D.P.R.

Stimați Clienți, pentru a face posibila vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor, trebuie să vă exprimați acordul ca, Societatea “Botanic Art Beauty SRL” persoană juridică romană înmatriculata sub nr. J40/5783/24.03.2023 la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cod unic de inregistrare 47877569, cu sediul social în: București, Intrarea Badeni nr. 7 bl. M61, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC. J40/5783/24.03.2023 să colecteze și să prelucreze datele d-voastră cu caracter personal.

Societatea “Botanic Art Beauty SRL” are obligația conform normelor naționale și a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal  pe care ni le furnizați.

Vă asigurăm că respectam confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea măsurilor necesare prevăzute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”).

Scopul colectării datelor este de a onora serviciile dvs.în sistemul comerțului, prestărilor de servicii.

Refuzul dvs. determină incapacitatea de a produce actul de comerț și deci imposibilitatea de a achiziționa bunuile și produsele dorite.

Societatea “BOTANIC ART BEAUTY SRL” arhivează datele personale colectate  în conformitate cu normele și reglementările “ RGPD” pe o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului (pentru situația livrărilor si neintervenirii solicitărilor de retur) și respectiv pe o perioadă de 3 ani de la data intervenirii ultimului retur aferent contului,în conditiile statuate de  codul civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termenilor și conditiilor .

Societatea “BOTANIC ART BEAUTY SRL” nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, așa cum sunt definite în Regulamentul General privind Protecția Datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal.

De asemenea, societatea  nu dorește să colecteze sau să prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Pe cale de consecință, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politica, garantează ca este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

 

ÎN CE FEL POATE UTILIZA SOCIETATEA “BOTANIC ART BEAUTY SRL”. ACESTE INFORMAȚII PERSONALE?

Informațiile despre Dvs. pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor si produselor  Societății “BOTANIC ART BEAUTY SRL”, cum ar fi:

 •          Procesarea comenzilor. retururilor sau cererilor Dvs în legatura cu bunurile și serviciile achiziționate;
 •          Facturare și tranzacții efectuate prin intermediul cardurilor bancare;
 •          Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de Dvs;
 •          Contactarea Dvs. (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, sau telefon) în legătură cu oferte de produse, oferte speciale, noutăți care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisa să nu fiți contactat în acest sens);
 •          Inregistrarea informaților despre dvs. în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor si a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legatură cu programele de recompensare a clienților și alte programe similare.
 •          Păstrarea relației cu partenerii contractuali în scopuri contabile;
 •          Optimizarea activității de marketing;
 •          Administrarea contului în cadrul platformei

În procesul de operare a site–ului web: www.athonites.ro, Societatea “BOTANIC ART BEAUTY SRL” colectează anumite “date cu caracter personal” referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii site-lui web, prin exprimarea voluntară a consimțământului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins). 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

 

TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE TERTI:

Potrivit Regulamentului “RGPD”  Societatea “BOTANIC ART BEAUTY SRL” poate oferi acces la anumite date cu caracter personal ce vă privesc următoarelor categorii de destinatari:

 •          raportat la  necesitatea efectuarii livrarii comenzii plasate, catre firma de curierat care efectueaza transportul;
 •          furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 •          autoritatilor publice;

 

CONFIDENȚIALITATE

Societatea “BOTANIC ART BEAUTY SRL” vă garantează confidențialitatea datelor stocate în contul de client.

Datele cu care vă înscrieți, sunt utilizate strict în scopul comercial pentru care s-a facut înregistrarea datelor, adica: facturarea si livrarea produselor comandate de dvs.

Datele dvs. nu vor fi utlizate în alte scopuri decat cele pentru care v-ati dat acordul si nu vor fi făcute publice unei terțe persoane.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016  și a normelor legale în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul la portabilitatea datelor.

            Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare.

Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege  (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: București Baneasa Shopping City, Sos Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, Magazin 199 K11 etaj 1, GSM: +40 771502502.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei (art. 79) în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro   

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curand posibil.